Redell Olsen’s Film Poems reviewed at Kvallsposten

Lars Gustaf Andersson reviews Redell Olsen‘s Film Poems at Swedish language website, Kvallsposten.

Ett av Olsens grepp är repetitionen och variationen. Upprepningarna påminner oss om språkets kroppslighet, att det är ljud och tecken, och frikopplar orden från deras betydelser för att sedan – i lekfull ringdans – återkomma till innehåll, substans.

Ett annat grepp är fragmentiseringen. Olsen låter språket sönderfalla, precis som de filmremsor hon hittat i en plåtburk och vars bildrutor inte längre har sammanhang med varandra.

Contemplate the full review here.

Comments are closed.